Literární skupiny

4. dubna 2018 v 20:00 | Another |  Maturita Český jazyk

májovci, ruchovci, lumírovci

Májovciautoři, kteří vstupují do literatury v 50. letech 19. stol (bachovský absolutismus), navazují na dílo K.H. Máchy almanachem Máj (1858); odmítali obrozenecký model vlastenecké, "národní literatury" jako zúžený, naopak chtěli se rozvíjet v kontaktu se světovou literaturou; typické jsou realistické tendence: zájem o současnou problematiku a současný svět, o zdánlivě nevhodná témata pro literaturu (sociální, osobní problémy); Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Adolf Heyduk, Karolina Světlá, Jakub Arbes
Ruchovci skupina autorů kolem almanachu Ruch, který byl vydán u příležitosti položení základního kamene Národního divadla v roce 1868; autoři, kteří tíhli k domácí, české látce, chtěli svým dílem sloužit českým národním snahám; vlastenectví, národní dějiny; Svatopluk Čech, J.V. Sládek, Eliška Krásnohorská
Lumírovci 70. a 80. léta 19. století; společně s ruchovci tvořili novou generaci spisovatelů; autoři sdružení kolem časopisu Lumír, zaměřovali se na cizí literatury, jejich ideál nebyl národně český, ale obecně lidský; proto označováni jako škola kosmopolitní (kosmopolita-světoobčan); jejich největší snahou bylo povznést českou literaturu na evropskou úroveň, prostřednictvím překladů uváděli do české literatury evropské trendy

Česká moderna

generace autorů spjatá s manifestem České moderny (1895); sjednocena na požadavku individuality, odmítání škol (x ruchovci, lumírovci) a jednotných programů; zárukou pravdivosti je jen osobnost jedince-tvůrce; tvůrčími metodami: realismus, impresionismus, symbolismus, dekadence; A. Sova, J. S. Machar, K. Hlaváček, O. Březina, V. Mrštík

generace buřičů

odvrat od velkých symbolů, abstraktních idejí a příklon k všednosti, pozemskému životu, prostým věcem, konkrétním prožitkům; negují soudobou společnost a žijí bohémským způsobem života. Jejich odpor ke společnosti se stupňuje ve vzpouru s anarchistickým rázem; František Gellner, Karel Toman, Fráňa Šrámek, Viktor Dyk, S. K. Neumann

Devětsil

česká avantgardní skupina (1920-1930), tvořena mladými umělci. Zasloužil se o přínos modernímu umění v Čechách. Byl obhájcem levicového umění, které mělo být přístupné všem společenským vrstvám a které mělo poukazovat na inspiraci životem a cítěním proletářů; 1922 - vyšly jeho klíčové sborníky Devětsil a Život; zakladatelé: Karel Teige, Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura, Adolf Hoffmeister

Skupina 42

umělecké sdružení (vznik 1942), jejím programem byla stať Jindřicha Chalupeckého "Svět, ve kterém žijeme". Sdružovala výtvarníky i literáty; zaměření na syrovou, autentickou skutečnost, městskou periferii; básník jako svědek, který skutečnost nepřetváří, ale dokumentuje; prozaizace poezie; představitelé: Ivan Blatný, Josef Kainar, Jiří Kolář, František Gross, František Hudeček,

prokletí básníci

označení francouzských nekonformních básníků poslední třetiny 19. století. Často s nimi bývá spojena představa o užívání drog, alkoholu, násilí a obecné neúctě ke společnosti a jejím pravidlům. Jejich hlavním znakem bylo hledat opovrhovat všedním životem, hledat krásu v ošklivosti, psát o tabuizovaných tématech (báseň Zdechlina od Ch. Baudelaira); Charles Baudelaire (o generaci starší předchůdce), Paul Verlaine, Arthur Rimbaud

lost generation (ztracená generace)

skupina spisovatelů narozených kolem roku 1900. Tito spisovatelé zažili 1. světovou válku a tuto skutečnost zobrazovali ve svých dílech. Vyjadřují pocity vojáků po návratu z války (vrátili se duševně zmrzačeni a měli problémy se zařazením se do společnosti); v užším slova smyslu: skupina amerických literátů, kteří žili v Paříži v poválečných letech, a scházeli se v salónu Gertrudy Steinové (1874 - 1946), Američanky usazené v Paříži; patřili sem F.S. Fitzgerald, E. Hemingway, S. Anderson, Ezra Pound

beat generation (beatnici)

umělecké a literární hnutí v USA, vzniklo ve druhé polovině 50. let. Představovalo alternativu k maloměšťácké, konzumní a myšlenkově konformní Americe, které na snahu po "normálnosti", přizpůsobení se průměru, represi reagovali "blázněním", provokací, maximální otevřeností - netradiční sexualita, experimenty s drogami, jazzová hudba atp. Autoři se soustředili na nalezení vztahu mezi autorem a čtenářem, svoji poezii veřejně recitovali; Jack Kerouac (román Na cestě), W. S. Burroughs, Allen Ginsberg (báseň Kvílení), Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama