Internet a počítačové sítě

24. dubna 2018 v 20:00 | Another |  Maturita Informatika

Internet a počítačové sítě

Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí ("síť sítí"), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem je bezproblémová komunikace (výměna dat). Nejznámější službou poskytovanou v rámci internetu je WWW (kombinace textu, grafiky a multimédií propojených hypertextovými odkazy) a e-mail (e-pošta), ale i mnoho dalších.
Dějiny internetu-Přímým impulzem pro vznik internetu byla studená válka, kdy protivníkům hrozilo masivní ničení komunikační infrastruktury jadernými zbraněmi. Vzniká ARPANET, který sice pomohl decentralizaci komunikační sítě, ale ještě nefungoval ani zdaleka jako dnešní internet. V 90. Letech bylo poprvé nasazeno WWW v evropské laboratoři CERN, postupně se připojovala nejdříve centra států, vznikali různé typy prohlížečů… A to vedlo k tomu, že se internet komercionalizoval.
Způsoby připojení k internetu-Telefonní linka (využívá se modem, dříve vytáčené připojení, později ISDN a dnes různé varianty DSL), Kabelová přípojka (Běžný kabel maximálně 100m, Optický kabel více, ale nesmí se zlomit), Bezdrátové připojení (satelitní síť, mobilní telefonní síť, Wi-Fi), Elektrická rozvodná síť, a další.
Základní služky internetu-WWW-world wide web, je označení pro systém prohlížení, ukládání a odkazování dokumentů nacházejících se na internetu. Dokumenty (webové stránky) si prohlížíme pomocí webového prohlížeče, jsou uloženy na webových serverech a jsou vzájemně propojeny pomocí hypertextových odkazů zapisovaných ve formě URL. Webové stránky jsou psané pomocí HTML a pro jejich přenos mezi počítači se používá HTTP. URL je textový řetězec a definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci zdroje informací, hlavně za účelem jejich použití pomocí počítačové sítě, internetu…HTTP je internetový protokol určený pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML, neumožňuje šifrování ani zabezpečení integrity, pro tyto účely se používá HTTPS, který je bezpečnější. Webový prohlížeč je počítačový program, který slouží k prohlížení webových stránek. Komunikuje pomocí HTTP s webovým serverem a přijatá data pomocí obsažených značek (HTML, apod.) zformátuje (vyrenderuje) a zobrazí na obrazovce počítače. Prohlížeče se dělí na: Textové (Links, Lynx) a grafické, které se dál dělí podle renderovacího jádra (Trident-IE, Gecko-Mozilla Firefox, Webkit-Safari, Presto-Opera. FTP slouží pro přenos souborů. DNS Domain name systém, překlad jmenných názvů adres na IP adresy. VoIP telefonování pomocí internetu. Instant messaging online komunikace mezi uživateli.
Vyhledávání informací Pro usnadnění orientace ve stránkách vznikly specializované služby. Internetový katalog seznam logicky roztříděných odkazů, udržovaný obvykle ručně, Centrum.cz, Yahoo!... Internetový vyhledávač automatizovaný systém pro hledání podle výskytu zadaných slov, Google.com, Seznam.cz…
E-mail nebo elektronická pošta, je způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy. Termín e-mail se používá jak pro internetový systém elektronické pošty založený na SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), tak i pro intranetové systémy, které dovolují posílat si vzájemně zprávy uživatelům uvnitř jedné společnosti nebo organizace. Existují i nežádoucí zprávy jako Spam (nevyžádaná reklamní pošta), Hoax (bludné zprávy), E-mailové červi a viry (šířený škodlivý program)… Obranou jsou šifrovací programy.
Sociální sítě jsou nový komunikační kanál. Pomocí sociálních sítí se prostřednictvím internetu sdružují lidé, kteří by se jinak fyzicky nemohli setkat. O popularitě Sociálních sítí svědčí i fakt, že se do nich připojuje stále více uživatelů. Facebook, Google+, Twitter, Reddit.
Počítačová síť je souhrnné označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují tedy uživatelům komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení, využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv.
Paketová síť-síť s připojováním paketů (blok dat). Základem je, že cesta, kterou paket "putuje", není od zdrojového po cílový uzel známá. Každý paket se tak přenáší jinou trasou, která je ovlivněná topologií sítě, její propustností a výpadky uzlů. Samotný cílový uzel není nijak ověřován, zda existuje, a tedy musí být paket naplněn informacemi, které jsou potřebné pro jeho odeslání k síti. Když paket dorazí do uzlu, je přečtena jako cílová adresa a popřípadě další služby, které obsahuje. Poté se zařadí do fronty a čeká na odeslání k požadovanému adresátovi. Příkladem je Ethernet (souhrn názvů technologií pro počítačové sítě).
TCP/IP rodina protokolů využívající pouze 4 vrstvy přičemž protokoly obsahují pouze tři nejvyšší, u nižší vrstvy se počítá s tím, že budou použity přenosové mechanismy, které nejsou součástí TCP/IP, jako je Ethernet, Wi-Fi nebo ADSL.
Postavení uzlů Peer-to-peer je typ sítě, ve které jsou si všechny počítače rovni. Každá stanice v síti může vyčlenit některý svůj prostředek (tiskárnu, úložné médium, adresář…) ke sdílení (s heslem nebo bez). Tento typ sítě v podstatě nelze centrálně spravovat. Není možné ho využívat velkoplošně. Klient-server je typ sítě, ve které je jeden počítač (server) nebo více počítačů (několik serverů) nadřazen jinému počítači (klientovi) či několika počítačům (klientům). Serverů může být několik typů podle poskytovaných služeb (souborový server, tiskový server, poštovní server, WWW server, FTP server, atd.). Nemusí platit, že server je počítač, u malých sítí plní úlohu několika typů serverů jeden "fyzický" počítač, u velkých sítí může např. jeden "fyzický" počítač plnit pouze úlohu tiskového serveru.
Rozlehlost PAN-Personal Area Network-osobní sítě, nejmenší rozlehlost, platí to pro daný konkrétní počítač. LAN-Local Area Network-lokální sítě, LAN je vždy v soukromé správě a působí na malém území. MAN-Metropolic Area Network-metropolitní sítě, síť je obvykle zasazená do města. WAN-Wide Area Network-rozsáhlá síť, největším a nejznámějším příkladem sítě WAN je Internet.
Síťová zařízení Aktivní síťové prvky- Opakovač (Repeater, zesiluje signál, přijme signál, opraví/zesílí, pošle dál), Rozbočovač (Hub, umožňuje větvení sítí, kopíruje signál a posílá ho dál), Přepínač (Switch, propojuje jednotlivé segmenty sítě), Most (Bridge, spojuje dvě části sítě), Směrovač (Router, přeposílá diagramy (datové pakety) k jejich cíli. Pasivní síťové prvky-datové rozvaděče fyzicky přenášející data do počítače (kroucená dvojlinka, optický kabel)
Topologie sítí zabývá se zapojením různých prvků do počítačových sítí a zachycením jejich skutečné a logické podoby.
Směrnicová (bus) kabel prochází okolo všech počítačů, nerozvětvuje se (Ethernet s koaxiálním kabelem)
Kruhová (ring) spojení je uzavřeno a vznikne propojením obou konců sběrnice.
Hvězdicová (star) všechny počítače připojeny k aktivnímu prvku (Ethernet s kroucenou dvojlinkou)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama