Duben 2018

Programové vybavení počítače a autorská práva

27. dubna 2018 v 20:00 | Another |  Maturita Informatika
Programové vybavení počítače a autorská práva
Software (též programové vybavení) je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost. Software lze rozdělit na:
1. systémový software, který zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím.
2. aplikační software, se kterým buď pracuje uživatel počítače, nebo zajišťuje řízení nějakého stroje.
Software je protiklad k hardware.
Systémový software-umožňuje efektivní používání počítače. Firmware-program, který je uložen v hardware (již od výrobce)-BIOS-uložen na základní desce v paměti ROM, používá se hlavně při startu počítače pro načtení připojených hardwarových zařízení a následnému zavedení operačního systému, kterému je pak předáno další řízení počítače. Operační systém-spravuje počítač, vytváří prostředí pro programy Windows, Linux.
Aplikační software-umožňuje uživateli vykonávat nějakou užitečnou činnost. Ten můžeme dál členit do několika kategorií. Kancelářské balíčky obsahující textové editory, tabulkové kalkulátory, prezentační programy, databáze, atd. Verze zdarma je Open Office, placená verze Microsoft Office. Webové prohlížeče jsou programy, které umožňují uživateli přístup k internetu a práci s ním. Například Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Grafické editoryvyužívané pro úpravu fotek, nebo tvorba vlastních grafických souborů. Rastrové editory-Verze zdarma je Malování ve Windows, placená Adobe Photoshop. Vektorové editory-Verze zdarma Zoner Callisto, placená Adobe Illustrator. Poštovní programy e-mailový klient, umožňuje vytvářet, přijímat, organizovat zprávy včetně příloh a zabezpečit před nevyžádanou poštou. Verze zdarma je Mozilla Thunderbird, placená Outlook. Antivirové programy se starají o to, aby v počítači nebyl tzv. škodlivý software. Ten se člení na malware (virus, který může poškozovat data, soubory nebo obecně software), ransomware (vyděračský software-zablokuje složky a následně žádá výkupné), spyware (špehovací software). Antivir zdarma je například Avast, nebo AVG, placeným Eset. Výukový software pomáhá ve výuce. Do téhle skupiny mohou patřit i Office, nebo elektronické učebnice. Zábavní software, tím spíše myslíme různé přehrávače filmů a videí, počítačové hry, atd. Mezi přehrávače patří například BSplayer, Windows Media Player… Počítačové hry jsou hry, které lze hrát prostřednictvím počítače, mají několik kategorií a několik platforem na kterých se dají hrát. Nejznámější platformou je Steam, kde uživatel nakupuje hry (licence k hraní) se značnými slevami. Je to jednodušší než kupovat každou hru v obchodě nebo licence na internetu. Steam nabízí hry od mnoha společností, například Ubisoft, Rockstar Games, nebo Sega. Hry dělíme na známé skupiny jako MMORPG (World of Warcraft), RPG (Diablo), Střílečky (First person, Third person), Strategie, Sportovní, Simulátory, Anventure, atd.
Každý program, když je zcela nový má verzi 1.0, pokud se vylepší, je ve verzi 2.0, pokud jde jen o dílčí vylepšení 1.1.
Autorská práva-SW je duševním výtvorem, nakládání s ním je upraveno především autorským zákonem. Hlavní rozdíl mezi zakoupeným SW a zakoupeným běžným výrobkem: Zakoupený výrobek-převod vlastnických práv na kupujícího, může volně nakládat s výrobkem. Zakoupený SW-udělená práva na užívání, ne práva vlastníka.
Práva a omezení licencí se dělí: Proprietární privátně vlastněné a kontrolované, ekonomicky přirozenější, uživatel nemá právo studovat nebo editovat zdrojový kód, každý produkt či výrobek má vlastní podobu licence, kupující potvrzuje přijetí licenčních podmínek při nákupu nebo instalaci (Microsoft). Dělení podle licencí: Licence pro instalaci na jednom PC-běžné pro software v krabicích v obchodech (PC hry). Licence pro jednoho uživatele-možnost instalovat na více místech, doma, práce (plánovací SW). OEM licence-dodáváno s novým HW, nižší cena, podpora u prodejce HW, ne výrobce SW. Multilicence-vývojářské nástroje, snižují cenu licence na jeden stroj. Public domain-autor se vzdává autorského práva, šíření zdarma i ve změněné formě. Dělení podle odměny autora: Adware-příjem přichází z reklamy šířené společně s produktem. Donationware-zaplacení softwaru je dobrovolné. Freeware-program je plně funkční zcela zdarma, může být omezen na nekomerční využití. Shareware-pořízení programu je zdarma, ale přístup ke všem funkcím či službám je dostupný po zpoplatněné registraci. Dělení podle stavu programu v okamžiku získání: Demo-omezená funkčnost, k předvedení programu. Orphanware/Abondonware-program již není vyvíjen či výrobce neexistuje. Trial-časově omezená funkčnost, slouží k demonstraci plné verze.
Otevřené-obvykle volný přístup ke kódu a jeho vylepšení, nezaručuje nutně svobodu užití, kladou důraz na vývoj, jedna licence obvykle pokrývá velké množství produktů. Dělí se podle kompatibility s GNU (general public licence-vznikla na základě filosofie svobodného SW): 1. Svoboda spustit SW za jakýmkoliv účelem. 2. Svoboda studovat jak program pracuje a editování SW. 3. Svoboda redistribuovat kopie. 4. Svoboda vylepšení programu a zveřejnění.
Svobodné-nejčastěji šířen pod GNU. Copyleft-zakazuje přidělávání omezení ke svobodnému SW. Není omezena možnost prodeje.
Zákony-V Česku je kopírování a šíření autorských děl bez povolení autora trestný čin, která se trestá odnětím svobody až na dvě léta (nebo na šest měsíců až pět let pokud pachatel konal ve značném rozsahu), nebo peněžitým trestem, nebo propadnutím věci. Ale je dovoleno vytváření jedné záložní kopie pro vlastní potřebu, v případě že není potřeba překonat účinnou ochranu proti kopírování.
Použití jiného autorského díla než programu či elektronické databáze pro vlastní potřebu je však v Česku legální i bez svolení autora. Tedy např. stažením filmu a jeho užitím pro vlastní potřebu není český zákon porušen, třebaže film je šířen v rozporu se zákonem.

Počítačová grafika

27. dubna 2018 v 8:00 | Another |  Maturita Informatika
Počítačová grafika
Rastrový obrázek se skládá z malých "čtverečků" (dlaždiček), pro které se používá název pixely. Každý pixel může mít jinou barvu, čím více pixelů, tím lépe, pozor na velikost.Závisí také na tom, co plánuji s obrázkem dělat dále, jemnost pixelové reprezentace vyjadřujeme pojmem rozlišení.
Rozlišení PPI (pixel per inch),podle požadované velikosti obrázku mohu pak stanovit, kolik pixelů obrázek musí mít, aby ho bylo možno kvalitně zobrazit na vybraném výstupním zařízení, Monitor-70-100 PPI, Tiskárna
150-300 PPI.
Barevné modely
RGB složení red, green, blue. Čím více barev sečteme, tím světlejší je odstín, [0,0,0]-černá, [255,255,255]-bílá, 16 milionů barev, vydává světlo. Obrazovky, monitory.
CMYK-složení cyan, magenta, yellow, black. Čím více barev sečteme, tím tmavší je odstín, [255,255,255]-černá, [0,0,0]-bílá, pohlcuje světlo. Tiskárny.
HSV-barevný tón (Hue)-0°-360°, sytost (Saturation)-0 (bílá)-1 (spektrální barva), jas (Value)-0 (černá)-1 (bílá)
Barevná věrnost správné nastavení jasu a kontrastu na monitoru, nastavení barevné teploty monitoru (5000 K standardní bílé světlo, vyšší do modra, nižší do žluta), nastavení barevného podání obrazu pomocí grafické karty, upravení barev na tiskárně, "gama korekce" upravuji rozdíly v jasové křivce při zobrazování na monitoru
Gamma je exponenciální člen ve výrazu přiřazujícímu úrovni signálu (napětí) jas bodu na obrazovce (iluminace), gamma je obvykle rovná 2,5.
Kalibrační fotografie jsou fotografie, díky kterým můžeme správně nastavit nastavení našeho monitoru.
Barevná hloubka kolik barev dokáže zobrazit jeden pixel obrázku, kolik bitů připadá na jeden pixel (1 bit, 8 bitů-(256 barev) grayscale (šedá škála), 24 bitů (True Color)), více bitů na jeden pixel - větší paměťová náročnost.
Velikost obrázku závisí na počtu bodů obrázku a barevné hloubce, počet bodů horizontálně H, počet bodů vertikálně V a počet bytů na jeden bod P, H*V*P, např. rozlišení 1600x1200 (true color 3B/bod)=skoro 6 MB.
Rastrové grafické formáty
1. obraz uložen jako posloupnost pixelů-příliš velká datová velikost, formát BMP.
2. komprese obrazových dat
Neztrátová-informace o barvě se neztrácí, jen jsou zakódovány, formát GIF, PNG
Ztrátová-část informace je vypuštěna tak, aby oko nic nepoznalo, formát JPEG
JPEG-velká barevná hloubka, zmenšení velikosti souboru, ztrátová komprese, použiji-potřebuji malou velikost souboru, hodně barev.Nevýhoda-možné zhoršení kvality obrazu.Pozor na opakované ukládání.
GIF-standardní formát, obrázky na WWW-více barevných obrázků v jednom souboru, animované obrázky. Koprimace-hloubka 8 bitů, paleta. Použití-obrázky s omezenými barvami, mapy. GIF89-vytváření jednoduchých animací.
PNG-Portable Network Graphics, vytvořen již v roce 1996 měl nahradit chráněný GIF, formát neztrátový, barevná hloubka 48 bitů, umožňuje definovat průhlednost a průsvitnost, vynecháno v definici formátu místo na uložení pomocných dat, toho využily některé programy a mají png jako svůj nativní formát
Vektorové formáty obraz je zakódován do posloupnosti kreslících příkazů, postupným provedením těchto příkazů se vykreslí obraz, prevky vektorových obrázků jsou křivky, úsečky, oblouky, elipsy, písmena, atd. Nižší paměťové nároky, lze upravovat popis, vlastnosti-pozice, tloušťka, barva, rozměr, výplň, atd.

3D systémy-prostorové objekty a práce s nimi, viditelnost, stínování, povrchové vlastnosti objektů, pozadí… Rendering-fotorealistické zobrazení scény. Osvětlení scény-Bodový zdroj (světlo vychází z jednoho bodu-zářivka), Rozptýlený zdroj (rovnoběžné paprsky, slunce), Kuželový zdroj (reflektor).
Míchání a používání barev-barvy doplňkové (maximální barevný kontrast), tonální kontrast (světlé proti tmavým barvám), pravidla pro používání barev (studené x teplé, jasné x tmavé…)

Jazyk HTML-tvorba webu

26. dubna 2018 v 20:00 | Another |  Maturita Informatika
Jazyk HTML-tvorba webu
<HTML></HTML> -tagy, párové
<HTML lang="cs"> -atributy
<HTML>
<Head>
<Title>Hlavička</Title>
</head>
<Body>
</Body>
</Html>
<P> odstavec </P> (Má atribut align: left, right, center)
<BR> -Zalomení řádku
<H1>-<H6> -Nadpisy
<hr> čára
<imgsrc="adresa"> obrázek (pokud jsou podsložky-> ="obrazky/moje.jpg" pokud jsou nadřazené složky="../moje.jpg")
Mají atributy: src-umístění, alt-alternativní popis(pokud se obrázek neukáže), width+height-Jen pro uložení prostoru v textu (velikost měnit přímo v obrázku), border-tloušťka rámečku, align-trochu jiné než u textu
<A href="adresa"> text odkazu NEBO obrázek (<imgsrc="adresa">) </A> text odkazu-podtržený
<A name="Něco">

<A href="#Něco">
Seznamy: <UL> Nečíslovaný seznam, <OL>Číslovaný seznam, <LI>Položka seznamu
Formátování textu: Fyzické a logické
Tabulka <table> a </table>
<TR> řádek tabulky
<td> buňka tabulky
<th>Hlavičková buňka
<caption>Nad nadpis tabulky
*Mají atributy Cellspacing-prostor mezi buňkami,Cellpadding-prostor v buňce
Rowspan-přesah buňky na n dalších řádků
Colspan-přesah buňky na n dalších sloupců

Podmíněný příkaz

26. dubna 2018 v 8:00 | Another |  Maturita Informatika
Podmíněný příkaz
V programovacím jazyce C# existují podmíněné příkazy, jedním z nich je příkaz IF, který může a nemusí k sobě mít příkaz Else. Využívají se, pokud máme podmínku, která když platí, tak se stane něco a pokud neplatí, stane se něco jiného.
Dalším podmíněným příkazem je SWITCH, který se používá, pokud je podmínek víc. Nejdřív nastavíme proměnou třeba Operace. Každá podmínka bude mít nějaké číslo podmínky. Pak se nastaví Switch (Operace) case 1/2/3:
Podmínka číslo 1/2/3
Příklad na kvadratickou rovnici;
break;
private void buttonVypocti_Click(object sender, EventArgs e)
{
A = Convert.ToDouble(textBoxCisloA.Text);
B = Convert.ToDouble(textBoxCisloB.Text);
C = Convert.ToDouble(textBoxCisloC.Text);
D = B * B - 4 * A * C;
if (D<0)
{
MessageBox.Show("Nemá řešení");
}
else
{
if (D>0)
{
X1 = (-B + Math.Sqrt(D)) / 2 * A;
X2 = (-B - Math.Sqrt(D)) / 2 * A;
MessageBox.Show("X1 = " + Convert.ToString(X1) + Environment.NewLine + "X2 = " + Convert.ToString(X2));
}
else
{
X1 = -B / 2 * A;
MessageBox.Show("X1 = " + Convert.ToString(X1));
}
}
}
}
}

Tvorba menu

25. dubna 2018 v 20:00 | Another |  Maturita Informatika
Tvorba menu
publicpartialclassForm1 : Form
int Tvar;
Color Barva = Color.Black;
Font DruhPisma;
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
privatevoid konecToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();
}
privatevoid obdelníkToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
Tvar = 1;
labelTvar.Text = "Obdelník";
Refresh();
}
privatevoid kruhToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
Tvar = 2;
labelTvar.Text = "Kruh";
Refresh();
}
privatevoid panel1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
Graphics Platno = e.Graphics;
SolidBrush Stetec = newSolidBrush(Barva);
labelTvar.ForeColor = Barva;
if (Tvar == 1)
{
Platno.FillRectangle(Stetec, 0, 0, 250, 250);
}
if (Tvar == 2)
{
Platno.FillEllipse(Stetec, 0, 0, 250, 250);
}
}
privatevoid černáToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
Barva = Color.Black;
Refresh();
}
privatevoid cervenáToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
Barva = Color.Red;
Refresh();
}
privatevoid modráToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
Barva = Color.Blue;
Refresh();
}
privatevoid písmoToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
fontDialog1.ShowDialog();
DruhPisma = fontDialog1.Font;
labelTvar.Font = DruhPisma;
}
privatevoid barvaToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
{
colorDialog1.ShowDialog();
Barva = colorDialog1.Color;
Refresh();
}
privatevoid aktualizovatToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("Program už byl aktualizován!");
}
}
}

Základní rysy operačních systémů Windows

25. dubna 2018 v 8:00 | Another |  Maturita Informatika
Základní rysy operačních systémů Windows
Windows je v informatice označení pro několik různých operačních systémů od firmy Microsoft (největší softwarová firma na světě). Všechny mají grafické rozhraní, avšak liší se použitým jádrem, úrovní podpory multitaskingu i používanými knihovnami a účelem použití.
Historie Dva vývojové směry, firemní sítě+velcí uživatelé a uživatelé+samostatné počítačové systémy. DOC-diskový operační systém, první pokus Microsoftu. Windows 1.0 běh více aplikací současně, okna se nesmí překrývat, málo aplikací. W 2.0 možný překryv oken. W 3.0 program manager. W 3.1 odstranění chyb, TrueType fotny. W for Workgroups podpora sítě. W 95 32-bitový OS, nezávislý na systému DOS, zástupce, Technologie plug and play. W NT 4.0 New Technology, mohutnější OS pro náročné aplikace a servery, vyšší spolehlivost a ochrana dat. W 98 podpora USB sběrnice, vyšší stabilita, souborový systém FAT32. W 2000 víceuživatelský systém. W XP experience, home and professional verze, vrácení konfigurace o krok zpět, vylepšení UI. W Vista, W 7, W 8, W 10.
Charakteristika windows je OS s grafickým prostředím, ve kterém lze spouštět aplikace v rámci oken. Windows, jako každý operační systém, se sám spouští automaticky po zapnutí počítače a vytvoří tak pro uživatele prostředí pro další práci. Jednoduché ovládání takřka pouze pomocí myši (levé a pravé tlačítko), ale zároveň klávesnice (klávesové zkratky mnohdy urychlí práci). Všechny programy pracující ve Windows (tzv. aplikace) mají podobné ovládání a vzhled. Velké množství funkcí, které jsou spolehlivé a rychlé. Plug and play umí detekovat nový hardware a začne automaticky instalaci nového komponentu, spravují a poskytují prostředky (písma, tiskárny, Schránka…) jednotně pro všechny aplikace. Multitasking lze spustit více programů zároveň a přepínat se mezi nimi. Kooperativní multitasking-řízení si navzájem předávají jednotlivé procesy, je velmi zranitelný. Preemtivní multitasking-zdroje přiděluje OS, havárie jednoho procesu neznamená ukončení práce celého systému. Po startu počítače se na monitoru po určitém čase objeví vaše pracovní prostředí: hlavní lišta obsahuje Start a několik dalších informací, vpravo (čas, nastavení klávesnice…), je to něco jako dálkové ovládání vašeho počítače. Pracovní plocha prostor nad lištou, kde se mohou nacházet nejrůznější objekty (malé obrázky s popisem=ikony), něco jako deska na pracovním stole.
Ovládání systému aktualizace jsou většinou zautomatizovány, takže je uživatelům obvykle k dispozici nejaktuálnější verze Windows. Pracovní plocha obsahuje pozadí PP (slouží jako barevné pozadí pro odkládání ikon), malé obrázky-ikony (reprezentují tzv. dokumenty, programy a další funkční prvky), složky (žluté ikony-původní- obsahují skupiny jiných dokumentů a programů). Hlavní panel úzký pruh na dolní straně, obsahuje: Start ze kterého se rozvíjejí všechny hlavní příkazy a funkce, tlačítka reprezentují spuštěné programy a otevřené složky, stavové pole udávající čas, aktivní klávesnici a další možné parametry činnosti. Uživatel může vzhled a nastavení PP široce upravovat, ať už jde o pozadí, vzhled či manipulaci. Tento počítač hierarchická struktura celého systému, pevné disky, tiskárny, složky. Místa v síti řídí vztahy v počítačové síti, zobrazuje připojené počítače. Koš jediná povinná ikona na PP, lze do ní vyhodit dokumenty a pak definitivně odstranit. Dokumenty složka, ve které se často ukládají dokumenty z kancelářských programů. Prostřednictvím Ovládacích panelů provádět vlastní nastavení systému, klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc se zobrazí nápověda.
Příslušenství Windows systém Windows obsahuje nástroje, které lze využít při práci i zábavě v moderním prostředí vysokorychlostních komunikací. Zahrnují systémové nástroje, které umožňují snadno nastavovat a upravovat systémové prostředky, uživatele a skupiny uživatelů a plánovat systémové úlohy. Uživatelé mohou vytvářet dokumenty a obrázky, provádět výpočty, plánovat rozvržení času a uskutečňovat schůzky online se spolupracovníky. Je možné procházet sítí Internet nebo si zahrát některou z her. Pro relaxaci lze použít nástroje určené ke komunikaci a zábavě.
Poznámkový blok základní textový editor, pomocí něhož můžete zpracovávat jednoduché dokumenty nebo vytvářet webové stránky. Kalkulačka můžete použít ve standardním zobrazení pro jednoduché výpočty nebo ve vědeckém zobrazení k provádění složitějších vědeckých a statistických výpočtů. Wordpad slouží k vytváření a úpravám textových souborů, které obsahují formátování nebo grafiku, tento program se používá k základním úpravám textu nebo vytváření webových stránek. Příkazový řádek představuje uživatelské rozhraní, ve kterém uživatel s programy nebo operačním systémem komunikuje zapisováním příkazů do příkazového řádku. Na rozdíl od textového rozhraní a grafického uživatelského rozhraní nevyužívá myš ani menu a nedovede pracovat s celou plochou obrazovky.
Systémové nástroje
Vyčištění disku umožňuje uvolnit místo na pevném disku, prohledá jednotky a potom zobrazí dočasné soubory, soubory mezipaměti sítě Internet a nadbytečné programové soubory, které lze bez obav odstranit. Obnovení systému sleduje změny provedené v počítači a při zjištění zahájení změny vytvoří bod obnovení, pomocí Průvodce obnovením systému můžete vybrat bod obnovení, od kterého můžete obnovit dřívější stav počítače, kdy počítač ještě fungoval požadovaným způsobem. Defragmentace disku sjednotí fragmentované soubory a složky na pevném disku počítače tak, aby každý zabíral ve svazku jeden souvislý prostor, což vede k rychlejšímu přístupu systému k souborům a složkám a jejich efektivnější ukládání. Během slučování souborů a složek slučuje program Defragmentace disku i volné místo svazku a snižuje tak pravděpodobnost fragmentace nově vytvořených souborů. Mapa znaků umožňuje kopírovat a vkládat do dokumentů zvláštní znaky, jako například symbol ochranné známky, zvláštní matematické symboly nebo znaky ze znakové sady jiného jazyka. Internet Explorer/Edge základní internetový prohlížeč. Ovládací panely upravují nastavení počítače, účty, vzhled, zabezpečení, správa sítí, Software, Hardware.
Práce s průzkumníkem v programu Průzkumník Windows jsou zobrazeny soubory, složky a jednotky v počítači v hierarchickém uspořádání. Zobrazeny jsou také síťové jednotky připojené k písmenům jednotek v počítači. Program Průzkumník Windows umožňuje kopírovat, přesunout, přejmenovat a vyhledávat soubory a složky. Můžete například otevřít složku obsahující soubor, který chcete zkopírovat nebo přesunout, a potom tento soubor přetáhnout do jiné složky nebo jednotky. Zobrazení souborů a složek a práce s nimi je možná také na jiných místech v systému Windows. Klepnutím na složku v levém okně se v pravém okně otevřou podsložky a soubory.

Internet a počítačové sítě

24. dubna 2018 v 20:00 | Another |  Maturita Informatika

Internet a počítačové sítě

Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí ("síť sítí"), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem je bezproblémová komunikace (výměna dat). Nejznámější službou poskytovanou v rámci internetu je WWW (kombinace textu, grafiky a multimédií propojených hypertextovými odkazy) a e-mail (e-pošta), ale i mnoho dalších.
Dějiny internetu-Přímým impulzem pro vznik internetu byla studená válka, kdy protivníkům hrozilo masivní ničení komunikační infrastruktury jadernými zbraněmi. Vzniká ARPANET, který sice pomohl decentralizaci komunikační sítě, ale ještě nefungoval ani zdaleka jako dnešní internet. V 90. Letech bylo poprvé nasazeno WWW v evropské laboratoři CERN, postupně se připojovala nejdříve centra států, vznikali různé typy prohlížečů… A to vedlo k tomu, že se internet komercionalizoval.
Způsoby připojení k internetu-Telefonní linka (využívá se modem, dříve vytáčené připojení, později ISDN a dnes různé varianty DSL), Kabelová přípojka (Běžný kabel maximálně 100m, Optický kabel více, ale nesmí se zlomit), Bezdrátové připojení (satelitní síť, mobilní telefonní síť, Wi-Fi), Elektrická rozvodná síť, a další.
Základní služky internetu-WWW-world wide web, je označení pro systém prohlížení, ukládání a odkazování dokumentů nacházejících se na internetu. Dokumenty (webové stránky) si prohlížíme pomocí webového prohlížeče, jsou uloženy na webových serverech a jsou vzájemně propojeny pomocí hypertextových odkazů zapisovaných ve formě URL. Webové stránky jsou psané pomocí HTML a pro jejich přenos mezi počítači se používá HTTP. URL je textový řetězec a definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci zdroje informací, hlavně za účelem jejich použití pomocí počítačové sítě, internetu…HTTP je internetový protokol určený pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML, neumožňuje šifrování ani zabezpečení integrity, pro tyto účely se používá HTTPS, který je bezpečnější. Webový prohlížeč je počítačový program, který slouží k prohlížení webových stránek. Komunikuje pomocí HTTP s webovým serverem a přijatá data pomocí obsažených značek (HTML, apod.) zformátuje (vyrenderuje) a zobrazí na obrazovce počítače. Prohlížeče se dělí na: Textové (Links, Lynx) a grafické, které se dál dělí podle renderovacího jádra (Trident-IE, Gecko-Mozilla Firefox, Webkit-Safari, Presto-Opera. FTP slouží pro přenos souborů. DNS Domain name systém, překlad jmenných názvů adres na IP adresy. VoIP telefonování pomocí internetu. Instant messaging online komunikace mezi uživateli.
Vyhledávání informací Pro usnadnění orientace ve stránkách vznikly specializované služby. Internetový katalog seznam logicky roztříděných odkazů, udržovaný obvykle ručně, Centrum.cz, Yahoo!... Internetový vyhledávač automatizovaný systém pro hledání podle výskytu zadaných slov, Google.com, Seznam.cz…
E-mail nebo elektronická pošta, je způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy. Termín e-mail se používá jak pro internetový systém elektronické pošty založený na SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), tak i pro intranetové systémy, které dovolují posílat si vzájemně zprávy uživatelům uvnitř jedné společnosti nebo organizace. Existují i nežádoucí zprávy jako Spam (nevyžádaná reklamní pošta), Hoax (bludné zprávy), E-mailové červi a viry (šířený škodlivý program)… Obranou jsou šifrovací programy.
Sociální sítě jsou nový komunikační kanál. Pomocí sociálních sítí se prostřednictvím internetu sdružují lidé, kteří by se jinak fyzicky nemohli setkat. O popularitě Sociálních sítí svědčí i fakt, že se do nich připojuje stále více uživatelů. Facebook, Google+, Twitter, Reddit.
Počítačová síť je souhrnné označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují tedy uživatelům komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení, využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv.
Paketová síť-síť s připojováním paketů (blok dat). Základem je, že cesta, kterou paket "putuje", není od zdrojového po cílový uzel známá. Každý paket se tak přenáší jinou trasou, která je ovlivněná topologií sítě, její propustností a výpadky uzlů. Samotný cílový uzel není nijak ověřován, zda existuje, a tedy musí být paket naplněn informacemi, které jsou potřebné pro jeho odeslání k síti. Když paket dorazí do uzlu, je přečtena jako cílová adresa a popřípadě další služby, které obsahuje. Poté se zařadí do fronty a čeká na odeslání k požadovanému adresátovi. Příkladem je Ethernet (souhrn názvů technologií pro počítačové sítě).
TCP/IP rodina protokolů využívající pouze 4 vrstvy přičemž protokoly obsahují pouze tři nejvyšší, u nižší vrstvy se počítá s tím, že budou použity přenosové mechanismy, které nejsou součástí TCP/IP, jako je Ethernet, Wi-Fi nebo ADSL.
Postavení uzlů Peer-to-peer je typ sítě, ve které jsou si všechny počítače rovni. Každá stanice v síti může vyčlenit některý svůj prostředek (tiskárnu, úložné médium, adresář…) ke sdílení (s heslem nebo bez). Tento typ sítě v podstatě nelze centrálně spravovat. Není možné ho využívat velkoplošně. Klient-server je typ sítě, ve které je jeden počítač (server) nebo více počítačů (několik serverů) nadřazen jinému počítači (klientovi) či několika počítačům (klientům). Serverů může být několik typů podle poskytovaných služeb (souborový server, tiskový server, poštovní server, WWW server, FTP server, atd.). Nemusí platit, že server je počítač, u malých sítí plní úlohu několika typů serverů jeden "fyzický" počítač, u velkých sítí může např. jeden "fyzický" počítač plnit pouze úlohu tiskového serveru.
Rozlehlost PAN-Personal Area Network-osobní sítě, nejmenší rozlehlost, platí to pro daný konkrétní počítač. LAN-Local Area Network-lokální sítě, LAN je vždy v soukromé správě a působí na malém území. MAN-Metropolic Area Network-metropolitní sítě, síť je obvykle zasazená do města. WAN-Wide Area Network-rozsáhlá síť, největším a nejznámějším příkladem sítě WAN je Internet.
Síťová zařízení Aktivní síťové prvky- Opakovač (Repeater, zesiluje signál, přijme signál, opraví/zesílí, pošle dál), Rozbočovač (Hub, umožňuje větvení sítí, kopíruje signál a posílá ho dál), Přepínač (Switch, propojuje jednotlivé segmenty sítě), Most (Bridge, spojuje dvě části sítě), Směrovač (Router, přeposílá diagramy (datové pakety) k jejich cíli. Pasivní síťové prvky-datové rozvaděče fyzicky přenášející data do počítače (kroucená dvojlinka, optický kabel)
Topologie sítí zabývá se zapojením různých prvků do počítačových sítí a zachycením jejich skutečné a logické podoby.
Směrnicová (bus) kabel prochází okolo všech počítačů, nerozvětvuje se (Ethernet s koaxiálním kabelem)
Kruhová (ring) spojení je uzavřeno a vznikne propojením obou konců sběrnice.
Hvězdicová (star) všechny počítače připojeny k aktivnímu prvku (Ethernet s kroucenou dvojlinkou)

Složení počítače, vstupní a výstupní zařízení počítačů

24. dubna 2018 v 8:00 | Another |  Maturita Informatika
Složení počítače, vstupní a výstupní zařízení počítačů
Počítač je zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač je elektronický a skládá se z hardwaru, který představuje fyzické části počítače (mikroprocesor, klávesnice, monitor…) a ze softwaru (programové vybavení počítače-operační systém a programy). Počítač je zpravidla ovládán uživatelem, který poskytuje počítači data ke zpracování prostřednictvím jeho vstupních a výstupních zařízení. V současnosti jsou počítače využívány téměř ve všech oborech lidské činnosti.
Běžný počítač se skládá z těchto částí:
Počítačová skříň-hardware pro počítače, který slouží k mechanickému upevnění všech ostatních vnitřních dílů a částí počítače. Nejčastěji se jedná o celokovové šasi (kostra) se standardizovanými rozměry, úložnými šachtami (bay) a montážními otvory korespondujícími s mechanickými rozměry ostatních součástí počítače.
Deskop tzv skříně "naležato", mají klasické rozměry vyhovující i pro další rozšiřování počítače, leží na své největší stěně a základní deska upevněná v takové skříni je ve své přirozené poloze v rovině. Zabírají více místa, nejsou tolik oblíbené, ale základní deska je v ideální poloze (teplo se přirozeně dostává mimo karty)
Tower (věž) tzv skříně "nastojato" leží na své nejmenší stěně a tím zabírají nejméně místa. Přirozené upevnění mechanik, základní deska je umístěná svisle a tím přídavné karty leží vodorovně. Některé karty jsou pak umístěny chladičem dolu a tím pádem dochází k zahřívání
Základní deska (mainboard nebo motherboard) představuje základní hardware většiny počítačů. Hlavním účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku a poskytnout jim elektrické napájení. Postupem času se funkce základní desky rozšiřovala v tom, že sama začínala obsahovat některé součástky počítače, které se do ní dříve musely zapojovat zvlášť. Typická základní deska umožňuje zapojení procesoru a operační paměti. Další komponenty (např. grafické karty, zvukové karty, pevné desky, mechaniky) se připojují pomocí rozšiřujících slotů nebo kabelů, které se zastrkávají do příslušných konektorů. Na základní desce je dále umístěná energeticky nezávislá paměť ROM, ve které je uložen systém BIOS, který slouží k oživení počítače hned po spuštění. Nejdůležitější integrované obvody jsou zabudovány v čipové sadě (anglicky chipset). Rozšiřující sloty-umožňují připojit k počítači další zařízení, dnes je nejčastější PCI-express slot (nástupce PCI a AGP). Funguje jako univerzální sběrnice pro připojení jakéhokoliv standardního typu přídavných karet. Dosahuje mnohem vyšších přenosových rychlostí než předchůdci. Konektory-1. interní (na ploše základní desky a připojovaná zařízení jsou obvykle uvnitř PC)->napájecí k., k pro připojení ventilátorů, k. zvukové karty, SATA k. (velkokapacitní paměťové zařízení-pevný disk)…2. Externí (zadní/přední panel základní desky)->USB, HDMI (monitor), LAN…
Grafická karta je součást počítače, jejímž úkolem je vytvářet grafický výstup na monitoru. Hlavní součástí je grafický procesor (GPU), který slouží pro rychlé a efektivní změny obsahu grafické paměti a tím i změny obrazu viditelného na monitoru. Grafická karta může být integrovaná nebo dedikovaná (má vlastní videopaměť), přičemž nezáleží na tom, zda je grafická karta na vlastní samostatné desce (a vložena do slotu sběrnice)
Zvuková karta výrazně rozšiřuje zvukové možnosti počítače, který je při výrobě vybaven jen interním reproduktorem. Typická zvuková karta obsahuje zvukový čip, který provádí digitálně-analogový převod nahraného nebo vygenerovaného digitálního záznamu. Tento signál je převeden na výstup zvukové karty (3,5mm jack-sluchátkový). Většinou jsou výstupy barevně rozlišené (zelený-reproduktor/sluchátka, modrý-analogový vstup, růžový-mikrofon, černý-zadní reproduktory).
Paměťová karta umožňuje instalaci dalších pamětí RAM. Takto instalovaná paměť se nazývá rozšířená (extended), protože není instalovaná přímo na základní desce.
Síťová karta slouží k vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Zabezpečuje kódování dat tak, aby byla schopna přenosu po koaxiálním, optickém, nebo jiném kabelu.
Karta rozhraní SCSI-adaptér, umožňující připojení až sedmi dalších periferních zařízení.
Bezpečnostní karta-umožňuje ochranu počítače před neoprávněným uživatelem. Několik úrovní ochrany.
Televizní či rádiová karta-umožňuje příjem televizního nebo rádiového signálu a jeho zobrazení.
Speciální karta-Velké množství speciálních karet zrychluje běh specifických aplikací (např. Photoshop)
(Mikro)procesor tzv "mozek" počítače, anglickou zkratkou CPU (Central Processing Unit)-Mikroprocesor je víceúčelové programovatelné zařízení, které na vstupu akceptuje digitální data, zpracuje je pomocí instrukcí uložených v paměti a jako výstup zobrazí výsledek. Mikroprocesor představuje příklad sekvenčního logického obvodu, který pro uložení dat používá dvojkovou soustavu. Jeho kvalita podstatně ovlivňuje rychlost a výkonnost počítače. Dělí se např. podle šířky slova v bitech (64 bitové většinou), další podle počtu jader (jednojádrové, vícejádrové-dnes více, zvyšuje se výkon, ale nemusí se měnit velikost křemíkové plochy).
Napájecí zdroj je zařízení, sloužící ke zpracování střídavého napětí dodávaného ze sítě na nízké napětí, potřebné k napájení komponent. Důležitým parametrem je výkon (200 W u slabých PC, přes 250 W).
Operační paměť-je paměť umožňující čtení a zápis, používaná pro dočasné uložení zpracovávaných dat a spuštěných programů. Přístup k operační paměti je mnohem rychlejší než k vnější paměti. Procesor pomocí adresy přímo vybírá požadovanou buňku operační paměti. Paměť je s procesorem spojena pomocí rychlé sběrnice, pro další urychlení se mezi procesor a operační paměť vkládá rychlá vyrovnávací paměť typu cache (keš-mezipaměť), která mívá 2-3 úrovně.
Vnitřní paměti paměti typu ROM (read only memory)-paměť, kde jsou obsaženy trvale uložené informace, použití například pro uložení BIOSu (základní systém pro vstup a výstup), instrukce jsou stále uloženy i po vypnutí počítače. BIOS se však při startu počítače načítá do rychlejší RAM. Paměti typu RAM (random access memory) jsou rychlejší, mají větší kapacitu, dají se použít k zápisu i čtení. Možnost přístupu do paměti okamžitě.
Vnější paměti-vznik z potřeby uchovávání dat i po vypnutí počítače. Přenosná paměťová média-1. Magnetický princip záznamu (magnetofonová páska-dnes je nahrazena streamery, disketa), 2. Optický princip záznamu (CD-ROM, DVD-ROM). Vnitřní paměťová média-Pevný disk (hard drive-HDD) je zařízení, které se používá k dočasnému nebo trvalému uschování dat (poměr cena oproti kapacitě je výhodný). Další je SSD (solis-state drive) ty mají nižší životnost, ale jsou rychlejší, tišší, lehčí.
Princip záznamu a čtení Pevný disk pracuje na principu změny elektromagnetického potenciálu médie (jako audio nebo videokazeta) s tím rozdílem, že nedochází k přímému dotyku hlavy s médiem. Magnetická hlava se pohybuje v minimální vzdálenosti (mikrometry) nad povrchem disku.
Vstupní zařízení slouží ke komunikaci s počítačem
Klávesnice-vkládání znaků do počítače a jeho ovládání. Počítačová myš je malé polohovací zařízení pro ovládání grafického uživatelského rozhraní. Trackball podobné myši, používá se např. pro průmyslové použití. Touchpad běžné u notebooků, pohybuje kurzorem podle pohybu prstu uživatele. Touchscreen dotyková obrazovka, prst uživatele se stává kurzorem. Gamepad&joystick herní zařízení, kombinace klávesnice a myši. Mikrofonpřeměna akustického signálu na elektrický. Video/Webkamera pořízují obraz, používáno pro videohovory, konference. Scanner převedení předlohy do digitální podoby.
Výstupní zařízení přes ně počítač projevuje svoji činnost
Monitor zobrazuje textové a grafické informace, dělíme je podle technologie (LCD-tekuté krystaly, Plazmové, Vakuové). Tiskárna slouží k přenosu dat uložených v elektronické podobě na papír nebo jiné médium (fotopapír…), tiskárnu připojujeme k počítači, může ale fungovat i samostatně (USB, Bluetooth, Wi-fi, síťová tiskárna), dělíme je na: Jehličková-pracují s řadou jehliček v tiskové hlavě, levné, dá se používat kopírovací papír, nekvalitní tisk, hlučné (pokladny, bankomaty). Termální-tisková hlava je tvořena malými odpory s malou tepelnou setrvačností, jediné spotřební je papír, ale je drahý, tisk nevydrží dlouho, rychlý a tichý tisk (autobusové jízdenky). Inkoustová-tisková hlava obsahuje mikroskopické trysky, které kapou na papír miniaturní kapičky inkoustu, cena inkoustu+papíru, samotná tiskárna je levná, nejběžněji b´využívaná v domácnosti. Laserová-laserová paprsek vykresluje na fotocitlivý válec, na jehož povrch se pak nanáší toner, obtiskne se na papír a tepelně zafixuje. Je dražší na pořízení (ale cena stále klesá), ale tisk je kvalitní. LED-podobný princip jako u laserové, LED diody vykreslují obrázek…
Reproduktor zařízení, které proměňuje elektrickou energii na mechanickou ve formě zvuku pomocí membrán.
Sluchátka pár speciálních malých reproduktorů, umisťují se přímo na uši nebo do uší, dnes i bezdrátové (radiový signál).

Typografie

23. dubna 2018 v 20:00 | Another |  Maturita Informatika
Počítačová typografie
nauka o tom, jak má tiskovina vypadat
současné programové vybavení a možnost kvalitního tisku - každý může připravovat tiskoviny
drobnější tiskoviny připravujeme sami (dříve nutnost obrátit se na odborníky)
typografická pravidla by měl znát každý, kdo se pouští do tvorby tiskovin
pravidla nejsou dogma
laici by se pravidel měli držet
typus = znak, vzor - grafó = píši
Písmo
znak, písmeno - základ dokumentu
písmo, font, písmová sada
názvy písem (podle tvůrců, produktu)
znaková sada
Znaková sada
malá písmena - minusky
velká písmena - verzálky
číslice (12345678910), zlomky (½¼)
diakritická, interpunkční znaménka a závorky
('.,;"""!¡?¿-/-[-]}{…''«›‹»·+ )
matematická znaménka
značky (™#®°′©″$%*+=€†‡‰¢£×)
různé další znaky
piktogramy (emotikony J), ideogramy
Typy písma
znaky, které charakterizují typ písma
způsob zakončení tahu (má / nemá patku)
má-li patku, její přechod na hlavní tah (oblý / ostrý přechod)
stínovaný / nestínovaný tah
dřík - hlavní tah písma
je-li tah stínovaný, směr stínování, kontrast mezi silným a slabým tahem
duktus - síla tahů
proporce písma
Základní pravidla
Interpunkční znaménka
tečka (.), čárka (,)
těsně za slovo bez mezery a za ní mezera
mezera se nepíše když následuje další znaménko
věta končí zkratkou, další tečka se nepíše
nepíše se za nadpisem
dvojtečka(:), středník(;), otazník(?), vykřičník(!)
těsně za slovo bez mezery a za ní mezera
dvojtečka u sportovního výsledku bez mezery
uvozovky("") (Alt + 0132, Alt + 147)
těsně ke slovu bez mezer
rovné uvozovky (palec) ″
závorky
těsně ke slovu, vně je mezera
spojovník (-)
je na klávesnici
dělení slov na konci řádku
spojování slov česko-anglický
pomlčka (-) (Alt + 0150)
je delší
jako znak minus (-23)
oddělovač větných celků
(s mezerami)
aritmetické výrazy (3 - 5)
uvození přímé řeči
nahrazuje spojku až (9 - 11 hod)
označení měny
matemat. znaménka (+ , - , = )
píší se s mezerami
výpustek (…)
nahrazuje nevyslovený text
nemá se psát jako 3 tečky
Alt + 0133
odsuvník (')
apostrof
nahrazuje písmeno
přisazuje se těsně ke slovu
Alt + 0146
stupeň (°), minuta (´), vteřina (˝)
©, ®, ™
Psaní čísel
věta nesmí začínat číslicí
v textu vyjadřujeme čísla slovy
ne datum, letopočet, časový údaj
oddělení desetinných čísel - čárka
rozdělení zúženou mezerou po třímístných skupinách
ne letopočty, PSČ apod.
násobky bez mezer
10krát, 16bitový
datum s tečkami a mezerami
27. 10. 2002
označení měny a fyzikálních jednotek se odděluje pevnou mezerou
směrovací čísla
s mezerou po prvních třech číslech 272 00
telefonní čísla
po dvou až třech číslicích
devítimístná nnn nnn nnn
předvolba se odděluje závorkami
(+420)221 912 416
zkratky (tj., apod.)
ne na začátku věty
iniciálové zkratky (USA) nemají tečku
pozor M.A.S.H. tečky má
pozor na viz
vyznačování
nejlépe řezem
kurzíva
není vhodné tučně (technická literatura)
postrkáváním
nepostrkávat kurzívu
pozor na podtrhávání
nepoužívat
vyznačování jiným písmem
technická literatura
jiná skupina písma

Práce s cykly

23. dubna 2018 v 8:00 | Another |  Maturita Informatika

Cykly

· Cyklů v programování využíváme v případě, že se má nějaký příkaz opakovat
· Nejjednodušší je Timer/Časovač
U toho nastavujeme interval (kolik vteřin mezi příkazy) a jestli je spuštěný nebo ne
· Další je cyklus For, u toho musíme zadávat:
o Iniciaci (proměnnou)
o podmínku opakování (kolikrát se cyklus bude opakovat)
o aktualizaci (o kolik se proměnná mění při jednotlivém cyklu)

Aritmetická/Geometrická posloupnost
private void buttonPocitej_Click(object sender, EventArgs e)
int PrvniClen = Convert.ToInt32(textBoxPrvniClen.Text);
int DQ = Convert.ToInt32(textBoxDifKvo.Text);
int Pocet = Convert.ToInt32(textBoxPocet.Text);
textBoxPosloupnost.Text = "";
int Posloupnost;
if (radioButtonAritmetickaPosloupnost.Checked)
for (int i = 0; i < Pocet; i++)
Posloupnost = PrvniClen + i * DQ;
Convert.ToString(Posloupnost);
textBoxPosloupnost.Text = textBoxPosloupnost.Text + Posloupnost+Environment.NewLine;
if (radioButtonGeometrickaPosloupnost.Checked
for (int i = 1; i <= Pocet; i++)
Posloupnost = PrvniClen * i * DQ;
Convert.ToString(Posloupnost);
textBoxPosloupnost.Text = textBoxPosloupnost.Text + Posloupnost + Environment.NewLine;

K. Čapek-R.U.R.

20. dubna 2018 v 20:00 | Another |  Maturita Český jazyk
K. Čapek-R.U.R.
Karel Čapek
· světově známý prozaik, dramatik, publicista, překladatel
· demokrat, humanista, filosof (spis: Pragmatismus čili Filosofie praktického života)
· (podle pragmatismu: měřítko pravdy je v užitečnosti věci, díla)
· novinář (Národní listy, Lidové noviny), tvůrce sloupku
· měl bratra Josefa Čapka - malíř + spoluautor některých děl
· manželka - herečka Olga Scheinpflugová
· osobitý styl, smysl pro humor, bezprostřednost výpovědi, konkrétnost, dialogičnost
· hromadění synonym, plynulá mluva, hovorový jazyk
· stylizace mluveného projevu
· Díla:
· Anglické listy, Italské listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska - cestopisy
· R.U.R., Továrna na absolutno, Věc Makropulos, Krakatit - utopie
· Hordubal, Povětroň, Obyčejný život - noetická trilogie
· Válka s Mloky, Bílá nemoc, Matka - díla varující před totalitou
· Dášeňka čili život štěněte, Devatero pohádek - pohádky
· Povídky z jedné a z druhé kapsy, Trapné povídky - povídky
Literární/obecně kulturní kontext
česká meziválečná próza, demokratický proud; Bílá nemoc 1937
demokratický proud, určeno obyčejným lidem
Josef Čapek, Karel Poláček, Eduard Bass
Ivan Olbracht (levicová próza), Vladislav Vančura (imaginativní próza), Jaroslav Havlíček, Jarmila Glazarová, Egon Hostovský (psychologická próza)
Děj
Předehra-Do továrny R.U.R. přijde Helena Gloryová, seznamuje se s lidmi v továrně - s centrálním ředitelem Dominem a jeho kolegy, dr. Gallem, dr. Hallemeierem, ing. Fabrym, konsulem Busmanem a stavitelem Alquistem, kteří se do Heleny zamilují. Když s Dominem zůstane o samotě, požádá ji o ruku a ona souhlasí.
I. dějství-O deset let později je Helena v salonu se svou chůvou a hovoří o robotech. Heleně je umělých lidí líto, ale chůva se jich štítí. Domin přijde Helenu navštívit a předá jí dárky od kolegů. Sám jí věnuje dělovou loď Netimus kvůli probíhající revoltě robotů, o které ona však mnoho neví. Postupně za Helenou přichází Alquist a Gall a vysvětlují jí situaci včetně toho, že se přestávají rodit děti.
Helena v trezoru najde spisy starého Rossuma, jenž s výrobou robotů začal a spisy spálí.
V dobré náladě přichází Domin a jeho kolegové, protože má dorazit loď a na ní lidé. Z lodi ale začnou vystupovat roboti, takže jsou poslední lidé na světě, obklíčení miliony roboty v jejich vlastní továrně.
II. dějství-Helena se přizná, že spálila všechny Rossumovy listiny, což byla jejich jediná šance na vykoupení. Fabry zapojí do železné brány elektřinu, čímž pár robotů zničí. Po chvíli Busman pod vlivem alkoholu z továrny vyjde s penězi a úmyslem lidi uvnitř vykoupit za peníze. Ale Fabry nestihne včas vypojit elektřinu, takže je zabit elektrickým proudem. Lidé se rozdělí po celé továrně, ale roboti všechny pobijí až na Alquista, jehož znají jako stavitele a tudíž je schopen pracovat stejně jako roboti.
III. dějství-Alquist sedí ve své laboratoři a snaží se odhalit tajemství života, aby mohli roboti své druhy vyrábět. Roboti jej přemluví, aby jednoho z nich zkoumal, tak jej skutečně rozebere. Pak usne a probudí ho smích. Myslí si, že se vrátili lidé, ale pak vidí, že to jsou pouze roboti. Pozná, že i oni mají city a že život nezahyne.
Motivy a téma
Téma:Negativní vliv technologií na lidstvo, varování lidí, aby se nestali otroky technologií
Motivy:robot, vymření, biblické stvoření světa, láska, city
Časoprostor
Nespecifikovaná budoucnost, nespecifikovaný ostrov s továrnou na roboty, roboti
Kompozice
Předehra a 3 dějství, chronologický děj, lineární
Literární druh a žánr
Drama, vědeckofantastické, utopické, komediální předehra, dějství s tragickým vyzněním
Vypravěč
Er-forma, minimální
Postavy
Domin - ředitel R.U.R.; chce osvobodit člověka, aby se nemusel zabývat pozemskými věcmi; útočný a dobyvatelský postoj k lidem i přírodě; není vykreslen jako záporná postava
Alquist - nemá důvěru k velkým myšlenkám; ve společnosti R.U.R. je šéfem staveb; je-li smutný nebo sklíčený, jde pracovat jako řadový zedník; váží si práce a lidský život uznává jako nejvyšší hodnotu; jeho ústy hovoří samotný autor
Helena - podobná Alquistovi; citový a laskavý přístup k robotům; nechápe, proč se roboti nebouří; je obdivována všemi mužskými postavami
Vyprávěcí způsoby
Minimální vypravěč, er-forma
Dialogy, monology
Typy promluv
Dialogy, monology

K. Čapek-Bílá nemoc

20. dubna 2018 v 8:00 | Another |  Maturita Český jazyk
K. Čapek-Bílá nemoc
Karel Čapek
· světově známý prozaik, dramatik, publicista, překladatel
· demokrat, humanista, filosof (spis: Pragmatismus čili Filosofie praktického života)
· (podle pragmatismu: měřítko pravdy je v užitečnosti věci, díla)
· novinář (Národní listy, Lidové noviny), tvůrce sloupku
· měl bratra Josefa Čapka - malíř + spoluautor některých děl
· manželka - herečka Olga Scheinpflugová
· osobitý styl, smysl pro humor, bezprostřednost výpovědi, konkrétnost, dialogičnost
· hromadění synonym, plynulá mluva, hovorový jazyk
· stylizace mluveného projevu
· Díla:
· Anglické listy, Italské listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska - cestopisy
· R.U.R., Továrna na absolutno, Věc Makropulos, Krakatit - utopie
· Hordubal, Povětroň, Obyčejný život - noetická trilogie
· Válka s Mloky, Bílá nemoc, Matka - díla varující před totalitou
· Dášeňka čili život štěněte, Devatero pohádek - pohádky
· Povídky z jedné a z druhé kapsy, Trapné povídky - povídky
Literární/obecně kulturní kontext
česká meziválečná próza, demokratický proud; Bílá nemoc 1937
demokratický proud, určeno obyčejným lidem
Josef Čapek, Karel Poláček, Eduard Bass
Ivan Olbracht (levicová próza), Vladislav Vančura (imaginativní próza), Jaroslav Havlíček, Jarmila Glazarová, Egon Hostovský (psychologická próza)
Děj
Hlavním motivem hry je boj s bílou nemocí, specifickým typem malomocenství, postihující především starší obyvatelstvo. Lék zná pouze dr. Galén, který po neshodě s dvorním radou Sigeliem léčí pouze chudé a po bohatých vyžaduje, aby využili svého politického vlivu a zabránili maršálovi započít válku. Přimlouvá se u něj i baron Krüg, neboť je jedním z postižených pandemií a doktor ho nepřijal do léčení. Maršál však baronovu prosbu odmítne a posílá pro Galéna. Vyhrocený rozhovor obou mužů končí ve chvíli, kdy dorazí zpráva, že baron spáchal ze zoufalství sebevraždu. Následně objeví maršál během projevu na své hrudi bílou skvrnu (příznak onemocnění) a postupně, za přispění své dcery Anety a mladého barona Krüga, dochází k závěru, že konat mír je stejně velké dílo jako vést válku. Galén je povolán zpět, ale na cestě je ušlapán za vlastizrádné řeči zfanatizovaným davem, ke kterému před chvíli maršál promlouval.
Motivy a téma
Téma: varování před válkou a nastupujícím fašismem
Motivy: hrozba války, nemoci, zánik lidstva, odhodlání udržet mír x odhodlání vést válku
Časoprostor
Neurčitá doba (asi autorova současnost), neurčité místo, chce zachovat neutralitu a podtrhnout symboliku díla
Kompozice
Tři akty, 14 obrazů, chronologický, lineární děj, občasné epizody nemocných, vystupuje zde i rodina, co o nemoci čte a bojí se
Literární druh a žánr
Drama, tragédie varující před nacismem
Vypravěč
Er-forma, krátké komentáře
Postavy
doktor Galén - jediný člověk, který zná lék na bílou nemoc, lék ale nechce vydat, dokud se vlády nezavážou, že už nikdy nebude válka, nehledí na osobní prospěch,
Maršál - diktátor, nejvyšší státní představitel, chce vést válku a rozšířit své území a moc, představuje A. Hitlera, zlomí ho až nákaza bílou nemocí
Dvorní rada - profesor doktor Sigelius, vedoucí na klinice, kde léčil doktor Galén, arogantní, přisvojuje si Galénovo úspěchy
Baron Krüg - majitel závodu vyrábějícího zbraně, maršálův přítel, ale válka pro něj není jedinou možnou cestou jako pro maršála
Otec a matka - rodina ze střední vrstvy, otec pracuje ve zbrojním závodu, matka je nakažená
Vyprávěcí způsoby
Dialogy postav, scénické poznámky
Typy promluv
Především dialogy

V. Vančura-Rozmarné léto

19. dubna 2018 v 20:00 | Another |  Maturita Český jazyk
V. Vančura-Rozmarné léto
Vladislav Vančura
· Český spisovatel, dramatik, filmový režisér, původním povoláním lékař
· Člen Devětsilu, přivrženec poetismu, Levá fronta, KSČ
· Časopisy: Červen, Kmen, Host a Panorama
· Popraven Gestapem
· Díla:Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Pekař Jan Marhoul, Markéta Lazarová
Literární/obecně kulturní kontext
Česká literatura 1. Poloviny 20. Století, rozrůznění české literatury, vznik nových uměleckých proudů
Imaginativní literatura, vliv avantgardy (kulturní a umělecké hnutí, usiluje o experiment)
Lyrizace, metoda asociace představ
V. Nezval, V. Vančura
Demokratický proud (Čapek, Bass), Levicově orientovaní ( Olbracht), Psychologický proud (Havlíček)
Děj
Je chladné léto a v lázeňském městečku Krokovy Vary se skoro nic neděje. Do Důrovy plovárny tedy mnoho lidí nechodí. Kanovník Roch je pohoršen proto, že si Antonín Důra sundal kalhoty, když lezl do vody. Manželé Důrovi se vzájemně pomlouvají. Do města přijíždí potulný kouzelník Arnoštek a jeho pomocnice Anna. Uspořádají několik představení pro lidi. Město je vzhůru nohama. Antonín Důra, kanovník Roch i major Hugo jsou okouzleni krásou Anny. Kateřině Důrové se zase líbí Arnoštek a nosí mu jídlo. Antonín Důra podvede svoji ženu s Annou, ale když vchází Anna do domu, poleje ji i sebe vodou a zalže manželce, že Annu zachraňoval. Kateřina mu nevěří, ale přesto se o Annu stará. Potom od něj odejde za Arnoštkem. Kateřina pobývá tedy společně s Arnoštkem a Annou. Kanovník Roch jde v noci k maringotce a Anna ho pozve dovnitř, právě vaří ryby. Opilí výtržníci se právě vrací z hospody a vtrhnou do maringotky. Zraní kanovníka Rocha - natrhnou mu ucho. Antonín mu ho potom sešije. Major Hugo se také snaží o Annu, chce, aby s ním zůstala, ale Arnoštek ho zbije. Při posledním představení Arnoštek spadne z lana, které chce přejít. Tuto nehodu zavinil jeden opilý divák. Kateřina se pohádá s Arnoštkem a odchází zpět k Antonínovi. Rozhodla se, že mu odpustí. Avšak Antonín neodpustí jí a není rád, že se k němu vrátila.
Motivy a téma
Téma:Stereotypní život proti krátkodobému novému zážitku, estetické zážitky
Motivy:Podvody, rozbité vztahy, tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný
Časoprostor
Krokova Vary, autorova současnost, obyvatelé města
Kompozice
Dílo je rozděleno do mnoha krátkých kapitol (přes 100), chronologický děj, kapitoly mají název (ironický, nebo nic neříkající)
Literární druh a žánr
Epika, humoristická novela
Vypravěč
Er-forma, vševědoucí, vševidoucí, spisovný knižní jazyk, básnický
Postavy
mistr Antonín Důra - starší muž, majitel venkovní plovárny v lázeňském městečku, záletník, stará se o své tělo, lidské tělo je pro něj nejdůležitější, svoji ženu už ani nemá rád
Kateřina Důrová - nepřitažlivá žena, manželka Antonína, není šťastná v manželství
Kanovník Roch - největší mravokárce, ale sám je okouzlen dívkou
major Hugo - přítel Antonína
Arnoštek - potulný kouzelník, cestuje po světě, polykač ohně, akrobat apod.
Anna - mladá krásná dívka, nejspíše partnerka Arnoštka, pomáhá Arnoštkovi při vystoupeních - vybírá peníze
Vyprávěcí způsoby
Pásmo řeči vypravěče Er-forma, postavy dialogy a monology
Autorský styl-bohatý jazyk, mnohovrstevný
Typy promluv

Dialogy, monology-rozsáhlé

V. Havel-Audience

19. dubna 2018 v 8:00 | Another |  Maturita Český jazyk
V. Havel-Audience
Václav Havel
· český dramatik, spisovatel a kritik komunistického režimu, poslední československý a první český prezident, disident, esejista
· Dramaturgie na DAMU, divadlo Na Zábradlí a ABC
· Zákaz publikace a činnosti v divadle, 3x vězněn
· Významný představitel absurdního dramatu, východoevropská linie absurdní tvorby
· Poznamenána komunismem, autobiografičnost
· Díla:Zahradní slavnost, Protest, Pokušení, Vernisáž, Vyrozumění
Literární/obecně kulturní kontext
V druhé polovině 20. Století, absurdní literatura, především v dramatu
Člověk má absurdní pocit, jeho život nemá smysl, hrdina není schopen komunikace
Trpí pocitem odcizení, nesouvislý děj, jednání je nepředvídatelné, rozhovory jsou bez logiky
Jazyk ztrácí komunikační funkci, je devalvován
Autoři:Samuel Beckett-Čekání na Godota, Eugene Ionesco-Plešatá zpěvačka
Období normalizace, velký strach z komunismu
Děj
Vaněk je spisovatel, který pracuje v pivovaru, kde válí sudy. Vaněk přichází ke sládkovi do kanceláře. Po dlouhém rozhovoru (kde se celou dobu všechny promluvy a situace opakují) mu sládek nabídne místo ve skladu - musel by za to na sebe ovšem psát hlášení StB. Vaněk odmítá s tím, že přeci nemůže donášet sám na sebe. Sládek se rozohní nad tím, že mu Vaněk odmítá pomoct a že netuší, jaké to je, být obyčejný. Hra končí stejnou situací jako začíná - Vaněk přichází do kanceláře a opakuje se úvodní rozhovor. Tentokrát se Vaněk snaží Sládkovi zalíbit, aby místo ve skladu získal.
Motivy a téma
Téma:pomocí dialogu Vaňka a Sládka se líčí absurdita doby a režimu
Motivy:morálka, disidentství (odmítnutí podřídit se autoritě), absurdita režimu, autobiografie
Časoprostor
Autorova současnost, asi 70. Léta 20. Století, Pivovar, asi trutnovský, ve kterém Havel pracoval
Kompozice
Jednoaktovka, jedno dějství, je obtížné rozdělit hru na klasické části-opakuje se i děj samotný
Chronologický postup i přes cyklické dialogy, dosažení absurdity
Literární druh a žánr
Drama, absurdní komedie (bezmoc osamoceného člověka, ztráta schopnosti dorozumívání)
Vypravěč
Dialogy-střídání Ich-forem, vypravěč oko kamery
Postavy
Vaněk-Havlovo alter ego, protestuje proti režimu, spisovatel, váleč sudů
Sládek-otrok doby, myslí si, že se má hůř, donáší StB, závidí Vaňkovi
Jiřina Bohdalová, Karel Gott-zmiňované figury
Vyprávěcí způsoby
Přímá řeč, neuvozená, repliky postav
Typy promluv
Dialogy, Sládek a Vaněk, baví se o ničem, cyklický děj, opakování slov a frází
Scénické poznámky

V. Kaplický-Kladivo na čarodějnice

18. dubna 2018 v 20:00 | Another |  Maturita Český jazyk
V. Kaplický-Kladivo na čarodějnice
Václav Kaplický
· Český prozaik, publicista, autor historické beletrie
· Účastnil se 1. světové války
· Legionář
· byl zatčen a vězněn na mysu Gornostaj uVladivostoku
· poslán jako vězeň do ČSR
· ministerstvo národní obrany
· pracoval v různých nakladatelstvích a poté žil jako spisovatel z povolání
· Díla:Gornostaj, Železná koruna, Život alchymistův
Literární/obecně kulturní kontext
Česká literatura 2. Poloviny 20. Století, období rychlého rozvoje vědy a kultury, z počátku návaznost na demokratické tradice 1. Republiky a na dobu předválečnou. V literatuře se psala především díla s tématikou války, ale také kronikářské, budovatelské, psychologické a historické romány. Na literaturu mělo velký vliv politické dění. Po normalizaci se literatura rozštěpila do tří proudů, a to do oficiální vydávané literatury, samizdatové a exilové
Děj
Celý příběh začíná velkým nedorozuměním, při kterém žebračka Schuchová schová posvěcenou hostii proto, aby zachránila Dorotě Groerové krávu. A tím začíná vlna čarodějnických procesů. Děkan Lautner se snaží procesům zabránit, protože sám si je vědom jejich nesmyslnosti. Ovšem inkvizitor Boblig vidí v Lautnerovi hrozbu a rozhodne se ho také obvinit. Lautner i přes veškerou snahu bránit se umírá na hranici spolu s dalšími.
Motivy a téma
Téma:Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století, sociální kritika, výstraha před zneužitím moci
Motivy: inkvizice, katolická církev, nespravedlnost, život a smrt, přátelství, fanatismus, sadismus
Časoprostor
Konec 17. Století, Velké Losiny, Šumperk a okolní vesnice, církevní hodnostáři
Kompozice
Chronologická, 44 kapitol+epilog
Literární druh a žánr
Epika, historický kritický román
Vypravěč
Er-forma, vševědoucí, vševidoucí
Postavy
Kryštof Alois Lautner-šumperský děkan, vzdělaný, rozumný, mučedník
Jindřich Boblig z Edelstadu-inkvizitor, jde mu o peníze a majetek, každého bohatého posílá na hranici
Zuzana Voglická-hospodyně děkana, milá, krásná
Hrbáč Ignác-zlý, Bobligův pomocník, ošklivý
Farář Schmit-Kvůli němu to celé začalo, losinský farář
Vyprávěcí způsoby
Vypravěč er-forma, vševědoucí, vševidoucí, převládá pásmo řeči vypravěče
Dialogy, monology, vnitřní monology
Typy promluv
Dialogy, monology, vnitřní monology

J. Havlíček-Petrolejové lampy

18. dubna 2018 v 8:00 | Another |  Maturita Český jazyk
J. Havlíček-Petrolejové lampy
Jaroslav Havlíček
· Největší představitel české psychologické prózy
· Po válce se snažil dostudovat
· Pracoval jako úředník v bance v Praze
· Zemřel v důsledku zánětu mozkových blan
· Díla: Neviditelný, Ta třetí, Helimadoe
Literární/obecně kulturní kontext
Futurismus- moderní život, obraz světa v pohybu
Vliv války na psychiku
Na psychologickou prózu měli vliv autoři-Dostojevskij (Zločin a trest), Kafka (Proces), Proust (Hledání ztraceného času), Joyce (Oddyseus)
Podobná díla: Jarmila Glazarová-Vlčí jáma, Václav Řezáč-Černé světlo
Děj
Hlavní hrdinkou je pošetilá, ošklivá, nevkusná, svérázná, tvrdohlavá, ale také romantická, dobrosrdečná a stále toužící po lásce, Štěpka Kiliánová, dcera bohaté Anny a stavitele Kiliána. Vše začíná v době, kdy byla Štěpka ještě malá a hrála si na rodinném statku Vejrychovsku se svými staršími bratranci Janem a Pavlem. Postupem času se z nich stali dospělí mladí lidé, Štěpka začala hrát v divadelním souboru (měla obrovský talent), chystala si výbavu a toužila po lásce, dítěti a hodném muži. Čekala na pravou romantickou lásku, ale ta se ne a ne objevit. Když už ve svých třiceti letech skoro přestala doufat, že se ještě kdy vdá, přišel jí požádat o ruku právě její starší bratranec Pavel Malina, v té době již hejtman. Štěpka si sňatek s Pavlem obhájila i před rodiči, kteří jí to nechtěli dovolit, protože věděli, že se z Pavla na vojně stal opilec, hazardér a flamendr. Byla to všechno pravda, ale Štěpka si to kvůli touze po lásce a dítěti nechtěla přiznat. Po svatbě se oba novomanželé přestěhovali do nové vily na Vejrychovsku a po měsíci manželství, kdy se Pavel své ženy ani nedotknul, jí řekl, že si ji vzal pouze pro její bohaté věno, aby mohl splatit dluhy, kterými bylo Vejrychovsko po jeho vojenské kariéře zatíženo.
Ze Štěpčinýho muže se po pár letech stal pomalu umírající mrzák, byl luetik - v mládí prodělal syfilis - a teď se dostavila druhá fáze této nemoci. Změnil se v opravdovou stvůru, byl zlý, pil a tyranizoval obětavou Štěpku, která se ještě s Janem starala o statek a polnosti. Když už byla situace neúnosná, odvezl Jan svého bratra do ústavu, aby své švagrové ulehčil. Pavel v ústavu docela ztratil paměť, zešílel a už ani svou ženu nepoznával. Po několika měsících zemřel a Štěpka měla po jeho smrti pocit, že je na světě zbytečná, zůstala přeci sama, dítěte se nedočkala,… Vrátila se jí však chuť žít, pracovat a cítila být se mladou. Začala znovu doufat, že se jí jednou přeci jen dostane skutečné lásky a štěstí, po kterých tolik toužila.
Motivy a téma
Téma:mezilidské vztahy, Štěpánčina nemožnost nalézt štěstí, touha po dítěti
Motivy:maloměšťáctví, vesnický život, závislosti, choroba
Časoprostor
Přelom 19. A 20. Století, Vejrychovsko a Jilemnice, Měšťáci a vesničani
Kompozice
chronologicky gradující příběh, místy naturalistické prvky, 3 velké celky: Lampy svítí a prostírá se, Sytý u stolu, Lampy zhasínají a 66 kapitol
Literární druh a žánr
Epika, psychologický, sociálně kritický román s prvky naturalismu
Vypravěč
Er-forma, vševidoucí, vševědoucí
Postavy
Štěpánka Kiliánová-extravagantní, naivní, nevzhledná, i přes všechno zlé se umí se životem poprat
Pavel Malina-Zlý, intrikán, nemocný, závislý
Anna Kiliánová-Matka, milá, hodná, chce pro Štěpánku to nejlepší, nedává moc najevo své city
Antonín Kilián-otec, dceru má rád, nesouhlasí však s jejím sňatkem
Jan Malina-bratr Pavla, typický pracovitý statkář, na konci to vypadá, že se dá dohromady se Štěpkou
Vyprávěcí způsoby
Pásmo řeči vypravěče převládá, často se prolína vnitřním monologem postav
Dialogy, monology
Typy promluv
Dialogy, monology

L. Fuks-Spalovač mrtvol

17. dubna 2018 v 20:00 | Another |  Maturita Český jazyk
L. Fuks-Spalovač mrtvol
Ladislav Fuks
· Syn důstojníka policie, český spisovatel, prozaik-psychologická próza (2. Světová válka, Holokaust)
· Homosexuál, studoval filosofii a psychologii
· Sňatek s Italkou, podvedl ji ještě na svatbě s číšníkem, směr blázinec
· Díla: Mí černovlasí bratři, Pan Theodor Mundstock, Návrat z žitného pole, Variace na temnou strunu
Literární/obecně kulturní kontext
Česká poválečná próza
1. vlna-autentická, hned po válce, Julius Fučík, Jan Drda
2. vlna-Zaměření na nitro člověka-Arnošt Lustig, Bohumil Hrabal, Ladislav Fuks
3. vlna-Ota Pavel, Vladimír Korner
4. vlna-Hana Andronikova-Zvuk slunečních hodin
Děj
Karel Kopfrkingle je zaměstnanec krematoria. Pomocí východní filosofie se smířil se svou prací, bere ji jako službu lidské duši. Výborně si rozumí se svou ženou Marií, kterou má nadevše rád a nazývá ji přívlastky jako nebeská, čarokrásná atd. S pozvolným prostupováním nacistických myšlenek českou společností se však i tento dobromyslný člověk nechává zviklat, ovlivněn především přítelem Wilhelmem Reinkem a jeho apelováním na Kopfrkinglovu německou krev. Karel tak postupně přebírá rasistické názory ze svého okolí-přeměna osobnosti vrcholí ve chvíli, kdy oběsí svou manželku, neboť se dozví, že je po matce židovka. Následně zavraždí i syna, protože byl neduživý a nevhodný pro armádu a ze čtvrtiny žid. Teprve dcera otcův útok nejspíš přežije. Karla odvezou do ústavu pro duševně choré a on po cestě vidí ty, které udával, své židovské sousedy a známé.
Motivy a téma
Téma:změna člověka pod vlivem historických událostí a nátlaku, od mírumilovného muže po vraha vlastní rodiny.
Motivy: informování o vlivu hrůznosti na lidskou psychiku, opakující se motivy-dívka v černých šatech, starší žena v brýlích, muž s červeným motýlkem, časté opakování vět (jsem abstinent)
Časoprostor
Cca 1937-okupace-konec války, Praha, Kasíno, Krematorium, obyčejní lidé, nacisté, židé
Kompozice
15 kapitol, chronologický děj, vracející se motivy, lineární kompozice bez odboček, gradace ke konci děje
Literární druh a žánr
Epika, hororová novela
Vypravěč
Er-forma, nezasahuje do děje, pouze vypráví
Postavy
Karel Kopfrkingle-nejprve mírumilovný, pak brutální, nekouří, nepije, miluje svojí rodinu
Willy Reinke-namyšlený, zlý, manipuluje z lidmi, na německé straně
Milivoj a Zina-syn a dcera Kopfrkingla
Lakmé-božská, manželka Kopfrkingla, židovka, milující žena
Vyprávěcí způsoby
Přímá řeč, opakování slov a frází, slova neodpovídají kruté realitě, hranice mezi realitou a fikcí záměrně rozostřena. Odbočky záměrně omezeny na minimum
Typy promluv
Dialogy, hodně monologů hlavní postavy

F. Kafka-Proměna

17. dubna 2018 v 8:00 | Another |  Maturita Český jazyk
F. Kafka-Proměna
Franz Kafka
· V Praze, německého původu, židovského původu
· Psal německy
· Nedobrý vztah s otce, otec velkoobchodník s galantérií
· Tuberkulóza hrtanu, pobýval v sanatoriích
· Díla: Proces, Zámek, Nezvěstný
Literární/obecně kulturní kontext
Dá se zařadit do experimentálního proudu-místo vnější reality se soustředí na vnitřní svět hrdiny
Pražská německá literatura-autoři píšící německy ale žijící v Praze
Meziválečná literatura
Autoři: Gustav Meyrink (Golem), Franz Werfel (Pavel mezi židy, Kozlí zpěv), Egon Ervín Kish (Pražská dobrodružství)
Děj
1. Řehoř Samsa měl jet na obchodní cestu, ale probudil se jako brouk. Rodina a jeho nadřízený prokurista na něj klepali. Potom se mu podařilo vstát a otevřít. Když ho viděli, matka plakala, prokurista utekl a otec ho zahnal.
2. Jediný člen rodiny, který se ho nestranil, byla jeho sestra Markétka, on přemýšlí, jak rodinu dál živit, protože to doteď dělal on. Matka se chvíli straní úplně, pak se ale rozhodne, že Řehořovi odstraní nábytek z pokoje,při té příležitosti ho zahlédne. On pak uteče, aby ho nemusela matka vidět. Otec se ho snaží zahnat zpět, hází po něm jablko, které se mu zaklínilo v těle.
3. Otec i Markétka pracují, mají nájemníky a snaží se uživit sami. O Řehoře už se tolik nestarají. Když nájemníci uvidí Řehoře, dají výpověď a rodině dojde, že jim je Řehoř na škodu. V noci Řehoř vydechl naposled. Rodině se ulevilo.
Motivy a téma
Téma: Může to být sen, ukázka necitlivosti měšťácké rodiny, také groteskní, k pobavení
Motivy: trest, odcizení, vyřazenost, izolovanost, proměna, lhostejnost, práce, chladnost
Časoprostor
Pravděpodobně autorova současnost, byt v Praze, měšťáctví
Kompozice
3 části, chronologicky, občasné vzpomínání
2 roviny-běžný stereotypní chování rodiny+hmyzí problémy v lidském světě
Literární druh a žánr
Epika, kritická povídka
Vypravěč
Er-forma, autorský styl-strohý a racionální, na postavy nahlíženo z vnější perspektivy
Postavy
Řehoř Samsa-bývalý živitel rodiny, brouk, snaží se být nenáročný a neobtěžovat, smutný
Sestra Markétka-citlivá, hraje na housle, postupem času lituje Řehoře míň a míň
Matka-nedokáže se na Řehoře podívat, celé večery brečí
Otec-nejdříve se nechal Řehořem živit, po proměně pracoval sám, v Řehořovi má spíš negativní vztah
Vyprávěcí způsoby
Polopřímá řeč, nevlastní přímá řeč, občas přímá řeč, vyprávěcí a popisný slohový postup
Typy promluv
Vypravěč pozoruje a komentuje jednání postav, z menší míry vypráví
Monology, dialogy

V. Dyk-Krysař

16. dubna 2018 v 20:00 | Another |  Maturita Český jazyk
V. Dyk-Krysař
Viktor Dyk
· Český prozaik, buřič, politicky činný, utopil se v Jordánu
· Ovlivněn dekadencí, kritika české společnosti
· Přispíval do Světozoru (časopis)
· Zapojoval se do domácího odboje, zatčen a vězněn
· Díla:Satiry a sarkasmy, Devátá vlna, Milá sedmi loupežníků
Literární/obecně kulturní kontext
Česká literatura, počátek 20. Století
Anarchisté, buřiči-podle sociálního a myšlenkového hnutí, poprvé u Viktora Dyka, dále pak Karel Toman, František Gellner
Důraz na svobodu jedince, odmítání společenské nespravedlnosti a konvencí spojených s usedlým měšťáckým způsobem života, antimilitarismus, bohémství, tuláctví
Svůj program představovali s Neumannem řízeném časopise Nový kult
Děj
Do města Hammeln přichází krysař s píšťalou, aby z něho vyhnal krysy. Zamiluje se do mladé Ágnes, která se stává smyslem a láskou jeho života. Nechtějí mu však zaplatit za jeho práci ani domluvenou částku - sto rýnských. Rozzuřený odmítne menší částku a řekne jim, že se pomstí - odchází. Když se po chvíli vrací zpět do města, tak ho něco začne táhnout do tamější hospody. Najde tam záhadného cizince celého v černém. Jmenuje se Faustus z Wittenberka a pracuje pro ďábla. Říká mu, že jeho flétnou může dělat daleko lepší věci, než je vyhánění krys. Ágnes je však těhotná s Kristiánem, jehož nemiluje, neunese to a zabíjí se skokem ze skály. V krysařovi se vše zlomí, a tak zapíská na píšťalu ze všech sil. Všichni lidé z města šli za ním do propasti, až na rybáře Seppa Jorgena, kterému to došlo až druhý den, z omámení ho vymaní pláč dítěte, kterému se rozhodl najít matku, která jej nakrmí.
Motivy a téma
Téma:láska a pomsta, Krysařův život, Jorgenův život, maloměšťáctví
Motivy: Krysy, píšťala, Sedmihradsko, originální legenda obohacená o milostnou zápletku
Časoprostor
Německé město Hammeln, pohádkové bezčasí, maloměšťané
Kompozice
26 kapitol, nepojmenované, chronologický postup, gradace ke konci děje, retrospektivní prvky (vzpomínky), píseň o Sedmihradsku
Literární druh a žánr
Epika, kritická novela, milostná
Vypravěč
Er-forma, vševidoucí, vševědoucí
Postavy
Krysař-samotář, tajemný poutník, neznáme jeho jméno, vyhání krysy, Agnes se stala jeho smyslem života
Agnes-pohledná, krásná, citlivá, miluje Krysaře, je však milenkou i Kristiány, zoufalá, páchá sebevraždu
Sepp Jorgen-zaostalý rybář, všechno mu dojde až druhý den, lidé si z něj dělají srandu, přežije
Kristián-majetnický, chce Agnes získat na své peníze
Vyprávěcí způsoby
Pásmo řeči vypravěče v er-formě
Dialogy, vnitřní monology
Typy promluv
Dialogy, vnitřní monology

Christine F.-My děti ze stanice Zoo

16. dubna 2018 v 8:00 | Another |  Maturita Český jazyk
Christine F.-My děti ze stanice Zoo
Christiane Vera Felscherinow
· Autentická postava příběhu
· Vypráví o svém životě
· Narkomanka, prostitutka, zlodějka…
· Díla: Můj druhý život (2014)
Kai Hermann a Horst Rieck
· Novináři, výpověď Christiany sepsali do knihy
· Varování před užíváním drog
Literární/obecně kulturní kontext
60. léta v USA a 70. Léta v Evropě, Válka proti drogám
Řada autorů psala knihy s příběhy (autentickými, či vymyšlenými) o nebezpečnosti drog
Melvin Burgess-Herák, Radek John-Memento, Irvine Welsh-Extáze, Trainspotting
Děj
Děj začíná, když je Christiane šest let a z vesnice se přestěhují do města Gropiusstadtu. Kde bylo málo příležitostí na zábavu pro malé děti. Rodiče se rozvedou poté, co otec propadne alkoholu a ubližuje Christie a její sestře. Matka si najde přítele Klausse, toho nemá ráda sestra Christie a uteče k otci, to Christie tak zlomí, že zjistí, že nikoho nemá a tak se začne seznamoval. Kamarádka Kessi ji přivede do Domu Středu, kde se Christie seznámí s hašišem. Našla si partu a začali chodit do Soundu. Tam se dala dohromady se svým prvním přítelem Detlefem. Hašiš ji přestal stačit a začala šňupat heroin. Píchat si začala až ve třinácti, protože všichni členové party už v tom jeli. Detlef si vydělává na drog prostitucí, Christie nejdříve krade a žebrá, ale pak se také přidá na stanici. S Detlefem se pokusí odvykat, vydrží to, ale při první příležitosti do toho zase spadnou. Potom se Christiane podařilo odvyknout u babičky v Hessensku, ale jakmile se vrátila, už v tom zase lítala. Měla žloutenku, což ji taky na chvíli pomohlo přestat. Zkoušela i léčebnu, z té ale utekla. Pobyt u otce jí taky nepomohl, protože i tam si drogy uměla obstarat (např. výměnou za použité spodní prádlo). Když zemře její kamarádka Babsi a stane se tak nejmladší obětí Heroinu v západním Německu, rozhodne se, že si píchne zlatou ránu. Nepovede se jí to a zadrží ji policie. Když si ji matka vyzvedla na stanici, mlčky ji odvezla na letiště a Christie odletěla za příbuznými, kde tvrdý režim pomohl odvykání.
Motivy a téma
Téma: Drogy, závislost, lidské myšlenky a pocity při užívání drog, varování před drogami
Motivy: láska, zoufalství, drogy, závislost, odvykání, prostituce, žebrání, krádeže
Časoprostor
70. léta 20. Století, Západní Berlín, převážně lidé závislí na drogách
Kompozice
Chronologický, retrospektivní, do děje jsou vkládány výpovědi lidí kolem Christiane (matky, vyšetřovatelů)
Předmluva, doslov překladatelky (píše, jak vlastně pokračuje život Christiane, jak se k drogám vrací, jak přichází o svého syna…)
Literární druh a žánr
Epika, autobiografický román varující před užíváním drog
Vypravěč
Ich-forma, hlavní postava, autobiografické, vypravěč popisuje svoje pocity a pocity sdělené nahlas, nikomu však nevidí do hlavy. Perspektiva jedné z postav
Postavy
Christiane-Milá dívka, naivní, důvěřivá, potom zlá, zlodějka, prostitutka
Detlef-Christianin přítel, tichý, hodný, potom závislý a zlý, prostitut
Kessi-Lehkomyslná, její matka jí profackuje a zakáže jí stýkat se s Christiane, zachránila jí tím život
Babsi-Mladá dívka, chce všechno zkusit, nejmladší oběť heroinu v západním Německu
Matka a otec-nejdříve nevšímavý, pak se snaží pomoct, ale nakonec to vzdají
Vyprávěcí způsoby
Pásmo vypravěče v ich-formě, dialogy, vnitřní monology
Typy promluv
Dialogy, vnitřní monology