Česká literatura do konce 18.století

5. března 2018 v 8:00 | Another |  Maturita Český jazyk

Česká literatura do konce 18. století

Kostantin a Metoděj

Konstantin-studoval filosofii, teologii, literaturu, misionářské působení mezi Slovany, hlaholice, přijal jméno Cyril.
Metoděj-vysoký úředník, právník, spolu s bratrem do českých zemí, do Říma, jmenován arcibiskupem Velké Moravy a Panonie.
Proglas-báseň obhajující obsah mise, veršovaná předmluva k překladu evangelií.
Život Konstantinův/Život Metodějův-Psali jejich žáci o jejich životech.
Nomokánon-církevní právo. Zákon sudnyj ljudem-zákoník pro Velkou Moravu.
Kyjevské listy-vzácná památka, jediné dochované texty z Velké Moravy, psaná nejstarším typem hlaholice.

Kristiánova legenda

10. století, Život a umučení svatého Václava a jeho babičky Ludmily, vysoce umělecké dílo.

Hospodine, pomiluj ny

Naše nejstarší dochovaná duchovní píseň, původně staroslověnská, počešťovaná, 2. polovina 10. Století.

Kosmas

Zakladatel českého dějepisectví, vysoký církevní hodnostář.
Kronika česká-psaná kultivovanou latinou, uvádí prameny, 3 knihy (Bájné vyprávění starců, Vyprávění pamětníků, Z jeho života), od potopy světa po rok 1125, významné historické umělecké dílo.

Alexandreida

1300, neznámý autor-asi šlechtic, zachovaná necelá polovina, o životě Alexandra Makedonského, obraz ideálního českého panovníka a poměrů za posledních Přemyslovců (jinotaj), veršovaná skladba-osmislabičný verš, obrazová pojmenování, skladba psaná vysokým stylem.

Kronika tak řečeného Dalimila

Nejstarší česky psaná kronika, asi 1314, vznikla v době nástupu Jana Lucemburského, důraz na češství, veršované dílo, začíná stavbou babylonské věže, zmatení jazyků, rozchod, Libuše, Přemysl Oráč, Dívčí válka, Oldřich a Božena, dochovala se.

Mastičkář

Nejstarší české drama, původně latinská liturgická hra Tří Marií, fraška, mastičkář+pomocník Rubín, hovorový jazyk, vulgarismy, asi vytvořená studenty.

Podkoní a žák

Satira, žákovská poezie, spor mezi služebníkem a vysokoškolským studentem, končí rvačkou.

Jan Hus

Studoval na pražské univerzitě, mistr svobodných umění, učil na teologické fakultě, 1400 vysvěcen na kněze->Betlémská kaple, Dekret Kutnohorský (listina omezující vliv cizinců na pražské univerzitě), kritika církve, arcibiskup ho dal do klatby, kritika odpustků, papežská klatba, 6.7.1415-upálen Kostnice.
O církvi-Hlavou církve není papež, křesťané ho nemusí poslouchat.

Václav Hájek z Libočan

Kronika Česká-velmi populární, vlastenecká, oslavil šlechtu a katolíky, čerpal z mnoha pramenů, nepřesná a nespolehlivá, poprvé uvedeny některé pověsti (O Horymírovi, O Daliborovi), od praotce Čecha po Ferdinanda I.

Jan Amos Komenský

Náš Evropan, Otec Národů, bratrská latinská škola v Přerově, kněz a učitel Jednoty bratrské, po bitvě na Bílé hoře se musel skrývat, odešel do ciziny
1. Umělecké knihy (Labyrint světa a ráj srdce, Listové do nebe-pět fiktivních dopisů chudých ke Kristu, Kancionál-duchovní písně, Kšaft umírající matky jednoty bratrské-rozloučení s jednotou bratrskou), 2. Jazykovědné (Poklad jazyka českého-Slovník latinsko-český, Moudrost starých Čechů-přísloví a pořekadla, O poezii české, Mapa Moravy), 3. Pedagogické (Informatorium školy mateřské-pro matky, Didactica Magna-Velká didaktika-o výchově a vzdělání-pro studenty i učitele), 4. Učebnice (Brána jazyků otevřená-latina, Orbis pictus-obrázková učebnice latiny, Škola hrou-soubor divadelních her), 5. Pansofická/Vševědná (Cesta světla, Všeobecná porada o nápravě věcí lidských)

Bedřich Bridel


Jezuitský kněz, profesor rétoriky a poetiky, přední evropský barokní básník.
Co bůh? Co člověk? - báseň založená na protikladech.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama